Rozprávanie o regrese...

25.08.2023

Ako dve regresné terapeutky sme sa rozhodli dať dokopy informácie o regresnej terapii a priblížiť ju tak väčšiemu obecenstvu. Budeme Vám ich postupne prinášať vo forme živých vysielaní a zároveň aj na blogu v písomnej forme. 

AKO SME SA K REGRESU DOSTALI? 

Erika sa k regresu dostala ešte v jej 17- tich rokoch, kedy sa jej do rúk dostala knižka od amerického spisovateľa, ktorý v nej opisoval minulé životy svojich klientov. Riešil problémy, s ktorými sa stretávame a poukazoval na to ako minulosť ovplyvňuje celé naše fungovanie. Táto téma a celkovo teória ju veľmi fascinovala. Neskôr mala to šťastie vyskúšať regresnú terapiu na vlastnej koži. V tom období riešila vzťahové problémy v rodine. Už po prvej terapii videla ako je v niektorých problémoch zacyklená. Dovtedy si to neuvedomovala. Zrazu sa jej otvorili oči a videla veci inak. Takto sa pred pár rokmi dostala na terapeutický výcvik k Patrikovi Bálintovi, kde sa stretla aj s Dominikou. Tento terapeutický výcvik ukončili spolu a odvtedy spolupracujú.

Dominika sa k regresu dostala ako klient ešte počas puberty, kedy cítila, že potrebuje riešiť svoje vnútorné pocity, ktoré nevedela zaradiť a tak už v tom období- takmer pred 20timi rokmi skúsila regres. Sama na sebe vnímala zmeny po každej terapii. Profesne sa k regresu dostala až neskôr, zhruba pred piatimi rokmi, kedy nastúpila do terapeutického výcviku k Patrikovi Bálintovi. Bolo to v období, kedy prešla totálnym vyhorením a hľadala novú cestu. Tú našla, aj vďaka tomuto výcviku.

ČO JE REGRESNÁ TERAPIA?

Zjednodušene povedané, regresná terapia je terapeutická technika, ktorá sa zameriava na pohľad do minulosti, kde hľadáme príčiny problémov, ktoré nám zasahujú do prítomnosti. Na začiatok by som rada spomenula, že je množstvo druhov regresnej terapie, ale my sa budeme baviť o štrukturovanej, nehypnotickej terapii, ktorá má presné pravidlá a techniky v postupe. Je to hovorová, vedomá terapia, kde si klient všetko pamätá a na vedomej úrovni prichádzajú uvedomenia, vďaka ktorým si klient sám nachádza riešenia a pochopenia daného problému, vďaka čomu nastávajú zmeny v realite. Tým, že je terapia vedomá a klient si prechádza uvedomeniami na vedomej úrovní, je táto terapia veľmi účinná. Vychádza z učenia Andreja Dragomireckého, ktorý ako prvý priniesol regres na Slovensko. Andrej bol profesorom psychológie na Baltickej pedagogickej akadémii a svoj život venoval štúdiu ľudskej duše a práci s klientami. Ako prvý zároveň vniesol do regresnej terapie štruktúru. Patrik Bálint bol jeho žiakom a ďalej staval na tom, čo Andrej začal. Patrik vytvoril viacero techník a postupov, ktoré sa dajú priamo aplikovať na klientov problém. Vďaka týmto technikám je regresná terapia o to účinnejšia. Spomeniem aj to, že vo väčšine prípadov sa v terapii hýbeme v časovej línii od dospelosti, cez detstvo až do obdobia prenatálu, teda obdobia, ktoré sme trávili u mami v maternici. To, že je regres hlavne o minulých životoch je skôr mýtus. 

AKO VZNIKAJÚ PROBLÉMY? 

Psychika človeka je veľmi zložitá a riadi naše celkové fungovanie. Ako sme už spomínali, regresná terapia a techniky, ktoré robíme my sa zameriavajú na vedomé spracovanie problémov, čiže je to vedomá práca na probléme ktorý nás zaťažuje. Tento problém sa nám opakuje až kým ho nepochopíme, resp. nezvedomíme si ho. Uvediem príklad: Po pôrode dieťa odnesú od matky, to že je to pre neho veľmi traumatické sa momentálne nie veľmi rieši. Dieťa tu zažíva opustenie od jedinej osoby, ktorú dokonale pozná a na ktorej je závislý. Vzniká trauma z odlúčenia – strach že ma niekto opustí. V ďaľšom prežívaní v detstve sa toto dieťa môže o to viac báť, keď ho napríklad nechajú v škôlke a mama odchádza, prvé rozchody vo vzťahoch, neskôr strach z rozvodu atď. V tomto momente náš celý život ovplyvňuje zážitok resp. trauma ktorá vznikla po pôrode. Keďže tento problém nemáme spracovaný, tak sa nám bude opakovať dookola – ostal akoby zacyklený. Spomeniem tu aj minulé životy, kde sa nám mohla stať podobná situácia alebo trauma, že sme o niekoho prišli napríklad počas vojny, pri nejakom nešťastí a pod. Všetky tieto zážitky sa nám spoja aj s tým popôrodným a vznikne problém, ktorý nás ovplyvní v rôznych sférach života. Terapia je potom na to, že sa vrátime ku koreňu tohto problému aby sme si uvedomili čo sa tam vlastne stalo. Tu dochádza k uvoľneniu problému, kedy sa nám problém môže začať rozplývať. Vždy je ale potrebná vedomá práca na sebe aj po terapiách. Snažíme sa zdôrazniť že je to vedomá práca, čiže nejde o hypnotickú formu terapie, nerozťahujeme umelo vedomie. Tu spomeniem taký mýtus. Mnoho klientov si myslí, že stačí si sadnúť na terapiu a terapeut mu zmení celý život. My Vám síce ukážeme kde to vzniklo a ukážeme si pozadie toho problému ale na základe toho vy potom robíte zmeny v živote. Je to ako keď idete k zubárovi, on Vám síce opraví kaz, ale vy sa o tie zuby musíte starať aj doma.

KEDY VIE POMÔCŤ? PRE KOHO JE VHODNÁ? ČO ŇOU VIEME RIEŠIŤ? 

Na začiatok by som spomenula, že základnou podmienkou je, aby sa klient sám rozhodol, že chce terapiu podstúpiť. Je dôležité, aby toto rozhodnutie prichádzalo od neho a aby bol to robil kvôli sebe. Čo znamená, že neberieme do terapie niekoho, kto sa sám neobjedná... Ja osobne som začala chodiť na regres od svojich 16tich rokov. Mala som vedomosti o tom ako funguje ľudské podvedomie a vedela som už v tom veku o čom regres je a ako terapia prebieha. Osobne však beriem do terapie ľudí od 18- tich rokov. Samozrejme, že sa dajú riešiť aj problémy detí, tu však berieme do terapie ich rodičov. Vo všeobecnosti platí, že čokoľvek dieťa rieši do 13- teho roku života, je to vlastne len projekcia nespracovaných problémov rodičov.

Do terapii neberieme nikoho kto je pod vplyvom omamných a psychotropných látok, nakoľko tieto látky ovplyvňujú ľudské vnímanie, regres by nebol možný. Pri psychiatrických liekoch je to individuálne. Závisí od druhu lieku, od toho ako dlho ich klient berie a ako je klient v danom momente nastavený. Chcela by som podotknúť, že nikdy nezasahujeme do rozhodnutia lekára a nesnažíme sa ovplyvniť branie daných liekov. Toto rozhodnutie je na lekárovi a klientovi.

A kedy terapia pomáha? Terapia pomáha akonáhle prebehne pri terapii uvedomenie, že daný problém vlastne vznikol v minulosti a to čo prežívame v prítomnosti je len následkom. Toto uvedomenie prebieha pri terapii na vedomej aj podvedomej úrovni a o to silnejšie je. Avšak po terapii vždy klientom pripomínam, že treba ďalej robiť aj kroky v reálnom živote, aby bolo vidieť zmeny. Tieto kroky sa následne robia ľahšie. Po terapii je jednoduchšie vidieť, kde všade sme sa v živote cyklili a prečo... Takže ak sa klient rozhodne, je schopný doslova zmeniť svoje žitie...

Takže terapia je vhodná prakticky pre každého, kto cíti a rozhodne sa, že chce a potrebuje niečo vo svojom živote zmeniť... Treba sa samozrejme pripraviť na to, že nie vždy stačí jedno sedenie. Závisí to od charakteru problému a od toho ako dlho v ňom žijeme. Vo väčšine prípadov však treba sedení viac...

A čo touto regresnou terapiou vieme riešiť? Prakticky čokoľvek. Keď vychádzame z toho, že väčšina problémov je založená na prežitej skúsenosti v minulosti, vieme tieto techniky aplikovať prakticky na čokoľvek. Hlboké presvedčenia a bloky, partnerské a vzťahové problémy, osobnostné problémy, strachy, fyzické problémy a choroby, blokované a zadržané emócie, psychické problémy a poruchy.

Každý prípad je individuálny. Prvým a veľkým krokom pre zmenu je klientove vlastné rozhodnutie, že to chce...

AKO PREBIEHA REGRESNÁ TERAPIA? 

Na terapiu sa objednáva klient sám za seba buď telefonicky alebo cez sociálne siete. Klient musí vedieť identifikovať problém ktorý chce riešiť . Hovorím o tom pre to lebo niektorí ľudia berú regresnú terapiu ako zážitkovú terapiu, ktorá im ukáže minulé životy. To je ďalší mýtus. Regresná terapia je terapia ktorou sa riešia problémy, nie ukazujú minulé životy. Tu mi napadá ešte jeden mýtus. Často sa stretávame s tým , že klient chce vidieť a vedieť či bol nejaká známa osobnosť z minulosti. Je to veľmi malá až mizivá šanca keď sa na to pozrieme aj z hľadiska populácie na tejto Zemi.

Ak teda klient zavolá porozprávame sa o probléme ktorý by chcel na sedení riešiť. Často sa nám stáva, že ten problém, ktorý chce na začiatku klient riešiť sa tesne pred terapiou zmení na iný, ktorý je v tom momente akútnejší. S klientom sa dohodneme či má záujem o osobné alebo online stretnutie. Ak má klient nejaké otázky ohľadom terapie, tak telefonická konzultácia slúži aj na to aby sme zodpovedali prípadné nejasnosti. Následne sa dohodne termín. Je celkom častým javom, že pred terapiou sa klientovi začnú komplikovať situácie , napríklad sa stalo, že sa pokazilo auto, klient zrazu ochorel a podobne. Mýtus je , že sa to deje lebo nás osud má ochrániť pred niečim. Popravde tam ide o to, že podvedomie si uvedomuje, že sa niečo chystá a ide sa niečo čistiť, spravidla v takomto prípade riešime nejaký nosný problém, ktorý sa takýmto spôsobom akoby chráni. Vždy keď klient i napriek takýmto prekážkam dorazil na terapiu sme riešili výrazný problém, ktorý mu pomenil viacero vecí. Netreba sa teda báť, žeby zakročil osud alebo podobne. Samotná terapia začína úvodným rozhovorom, kde sa s Vami porozprávame o probléme, ide o najdôležitejšiu časť, kde si často klient uvedomí problém tým že ho presne pomenujeme. Na základe tohto rozhovoru vyberáme spomedzi viacerých techník tak, aby sme čo najefektívnejšie riešili daný problém. Terapia trvá zvyčajne 1,5-2 hodiny. Na konci sa s klientom ešte rozprávame o tom čo sme si prešli ako sa mu to prechádzalo aké má z toho pocity zvedomujeme si ešte celý zážitok. Ak si myslíme, že daný problém, ešte treba čistiť doporučíme klientovi pokračovať. Počas celej terapie je klient pri plnom vedomí, uvedomuje si čo sa deje a čo rozpráva. Takéto vedomé pracovanie na probléme nám napomáha posilniť celkový proces terapie.

Informácie dali dokopy regresné terapeutky, ktoré môžete kontaktovať telefonicky, alebo na sociálnych sieťach. 

Dominika Sucháňová 0905 673 886, FB a IG Dominika Suchanova

Erika Tuška Márkusová 0910 840 212, FB Erika Tuška Márkusová, IG Regres.sk