Spoznaj SA

23.03.2023

Blúdime životom, chodíme ulicami, hľadáme možnosti...

Budíme sa s pocitom, že nám niečo chýba, že ešte niečo treba...

Ženieme sa za dokonalosťou, očakávame veľké veci a večer padáme do postele únavou...

Kladieme si úlohy, hľadáme nové výzvy a hodnotíme svoj výkon...

Tvoríme si tabuľky a zapisujeme si imaginárne, nepodstatné hodnotenia v duši...

Hodnotíme seba, iných, situáciu, pocity a emócie...

Každým dňom sa snažíme spraviť viac a viac, len aby sme sa nezastavili na mieste...


Blúdime životom, chodíme ulicami a hľadáme tie oči, tie ruky, tú náruč, ktorá by to celé zmenila...

Hľadáme niekoho, kto príde, pozrie nám do očí a povie, že takto to je vporiadku...

Že je vporiadku, ako to je, že už nič netreba, že práve tento okamih je dokonalý...

Hľadáme niekoho, kto nás dokáže o tom presvedčiť. Kto nás naplní, kto nás pochopí...

Hľadáme niekoho, kto povie tie správne slová, v tom správnom čase, na tom správnom mieste...

Hľadáme dokonalosť...

Niekoho kto dokáže zastaviť náš svet, zastaviť ten tlak, to chcenie. 

Hľadáme bezpečie, hĺbku, nehu, lásku, pochopenie, silu, pokoj a možno kúsok odvahy a šialenstva...

Nech nie je nuda... Hľadáme niekoho, kto nás zabaví, rozosmeje nás a nezabudne vyniesť smeti a spláchne po sebe...

Niekoho, kto vynesie naše smeti... Niekoho, kto zvládne našich démonov a neutečie pred nimi... Neutečie pred nami...


Blúdime životom, chodíme ulicami, nesieme si v duši tento imaginárny zoznam našich očakávaní a čakáme, že príde to telo, tá duša, ktorá to všetko splní... Ktorá splní naše túžby, sny, chcenie...


Blúdime životom, chodíme ulicami a veríme, že toto všetko nájdeme v niekom inom... Že toto všetko nájdeme vonku. 

Nosíme si so sebou tie naše smeti, ruksak plný sračiek a čakáme, že nám ho niekto pomôže vyniesť...

Že nám ho niekto pomôže vyniesť na tú horu očakávaní, celou tou cestou, až pokým nedosiahneme spolu vrchol... A potom spolu, po sebe, spláchneme...


Blúdime životom, chodíme ulicami a strácame čas...
Strácame čas hľadaním niečoho čo už dávno máme...

Spoznaj SA a nájdi to...

Nájdi TO v sebe... 

Spoznaj SA a nájdi to...

 TO čo Ti chýba, to čo Ti chýba k pokoju, k radosti, k rovnováhe...
Spoznaj SA a nájdi v sebe tú nehu, tú odvahu, to bezpečie, tú lásku, ten pokoj, to šialenstvo, tú vášeň... Spoznaj svoje vrcholy. Svojich démonov.
Spoznaj SA a nájdi ten priestor, tú osobu, kde toto všetko máš. Spoznaj SEBA...


A potom... Potom očakávaj zázraky...